Presiden Bush Mengumumkan Rencana Yang Meningkatkan Berisiko Mata Wang

Jumat ini adalah melihat ke atas untuk berisiko mata wang, seperti yang Presiden Bush akan mengumumkan rencana untuk membantu KAMI pemilik rumah yang berada pada risiko ingkar pada janji mereka pinjaman. Ini telah lega kebimbangan banyak pedagang yang telah berehat uang mereka di rendah hasil wang seperti yen. Sekarang, dengan sub-prima janji isu-isu yang ditangani oleh pemerintah AMERIKA, yang berisiko tinggi pelaburan akan kembali. Laporan Reuters:

"Ada beberapa reaksi ke semak-Semak rancangan untuk membantu orang-orang yang berada dalam kesulitan dengan mereka pembayaran hipotek dan pasar juga mengharapkan beberapa komen dari Bernanke sore ini mengenai kadar luka. Kedua-dua ini faktor membantu menjalankan perdagangan," kata Carsten Fritsch, strategis mata di Commerzbank Korporat & Pasaran di Frankfurt.

Berita Berkaitan: