Pasaran baru muncul: Untuk melindungi atau Tidak Hedge?

2008 telah menyaksikan sebuah ledakan turun naik di pasaran baru muncul, yang menyentuh kedua-dua hutang dan keadilan sekuriti. Naik telah sangat dramatis dalam tukaran pasaran, memperburuk kekacauan dan skewing kembali untuk investor asing. Rand Afrika Selatan dan Brazil Nyata, sebagai contoh, sudah pindah jadi ganas yang kedua-dua negara, yang 10% jurang yang membezakan kembali diperolehi oleh tempatan dan investor asing. Hasilnya, beberapa investor adalah re-memeriksa mereka lindung nilai strategi yang berkaitan dengan pasar baru. Menurut pakar, perlindungan mata wang antara ekuitas pelabur masih jarang berlaku kerana ia adalah mahal dan sering yang kompleks. Jika lindung nilai yang dijalankan di semua, ia biasanya diserahkan kepada pihak ketiga. Beberapa pelabur agak agama dalam desakan bahwa lindung nilai adalah buang-buang uang, dan berdebat bukan yang kepelbagaian (ke negara-negara yang berbeza/wang) mewakili "asli" lindung nilai. Sejak itu, bersih perubahan dalam pertukaran kadar akhirnya mesti zero, pelbagai, pendekatan jangka panjang untuk melabur dalam pasaran baru muncul secara automatik boleh mengurangkan terhadap risiko mata. Penjaga laporan:

"Pergerakan cenderung untuk menjadi bising tetapi lebih jangka panjang mereka hanya mencerminkan ekonomi dan bukan pemandu prestasi ekonomi."

Berita Berkaitan: