OPEC bangsa lebih suka Dolar lebih Euro

Untuk beberapa tahun yang lalu, dasar seluruh dunia telah secara terbuka griped atas perdagangan lebihan dari negara Asia yang baru muncul, yang mungkin secara kolektif mendekati $200 Milyar tahun ini. Mungkin mereka harus mengalihkan perhatian mereka ke minyak-pelanggan, yang dijangka secara kolektif rekod akaun semasa lebihan melebihi $400 Miliar. Setakat ini, OPEC negara-negara yang mempunyai 'menyamakan kedudukan' mereka besar-besaran lebihan oleh kitar semula minyak mereka keuntungan ke dolar aset. Bagaimanapun, banyak penganalisis menghitung ini hanya akan memegang dalam jangka pendek. Seperti minyak pelanggan menjadi biasa untuk harga minyak yang tinggi dan seimbang besar semasa lebihan akaun, mereka mungkin akan melabur hasil di rumah dalam negeri aset dan projek infrastruktur. Mereka juga mungkin memperbanyak pertukaran asing mereka berhak ke dalam Euro, untuk mengurangi risiko dolar yang lemah. Ekonomi laporan:

Bank pusat rusia telah mengurangkan berkongsi dolar dalam asing berhak atas beberapa tahun yang lalu, tapi ia masih sekitar 65%. Pusat bank telah berkata bahawa ia ingin memegang lebih euro.

Berita Berkaitan: