ML Memperkenalkan 5 Wang ETNs

Bersama-sama dengan konsorsium bank-bank besar, Merrill Lynch baru-baru ini membentuk ELEMEN, yang diumumkan lima baru wang Pertukaran Diperdagangkan Nota (ETNs). Sebelum ML memasuki pasar melalui unsur-UNSUR, yang ada hanya dua bank yang menawarkan mata PENGGUNA produk: Perlawanan Modal dan Rydex, dana yang dicap CurrencyShares dan iPath, masing-masing. ETNs berbeza dari Prestasi dalam bekas mewakili obligasi hutang sedangkan yang kedua mewakili sebuah bentuk keadilan. Dalam prakteknya, bagaimanapun, kerana risiko yang lalai agak rendah, dua jenis sekuriti berfungsi bersamaan. Kedua-dua membayar kepentingan sedikit di bawah penanda aras kadar faedah daripada wang untuk yang mereka disambungkan. Lima unsur-UNSUR baru ETNs adalah berasingan terikat untuk prestasi Dolar Kanada, Euro, Swiss Franc, dollar as, dan Australia Dolar. Indeks alam Semesta laporan:

Mengapa ada orang yang memilih unsur-UNSUR baru Harga? Karena mereka membuat setengah tahun dividen tunai pembayaran untuk noteholders berdasarkan kepentingan pendapatan. Itu iPath ETNs, sebaliknya, menggabungkan bahwa pendapatan ke nilai perhatikan ... sejenis "maya kepentingan" itu hanya menyedari apabila noteholder menjual.

Berita Berkaitan: