Menonjol Wang pengurus mempertahankan akaun semasa defisit

Di samping itu untuk melayani sebagai CEO o S Mason Capital Management, Bill Miller berjaya dana yang telah mengatasi S&P 500 selama 15 tahun berturut-turut. Ketika Mr Ribu berbicara, orang lain biasanya dengar. Dalam sebuah wawancara baru-baru ini dengan Kewangan Kali, Mr Miller mempertahankan kesinambungan KAMI semasa akaun defisit, dengan alasan yang selagi ia disertai dengan pertumbuhan ekonomi, itu tidak akan menimbulkan masalah besar. Sementara besar mata akaun defisit mempunyai sejarah yang diawali negara krisis ekonomi (Brazil dan Argentina, untuk contoh), KAMI semasa akaun defisit yang unik karena USD adalah dunia reserve mata. Selagi orang asing terus memegang kebanyakan dari mereka asing pertukaran dalam USD, defisit, akan menopang dirinya sendiri. Ketika defisit mungkin tidak secara langsung menghalang KITA yang dijangkakan berjumlah sebanyak, ia mungkin memerlukan jangka panjang pembetulan dalam kadar pertukaran. Kewangan Kali laporan:

Cepat berkembang KAMI semasa akaun defisit, yang IMF anggaran akan lingkaran untuk 6.1 peratus pada penghujung tahun ini, telah di belakang dolar 23 peratus slide terhadap euro sejak januari tahun 2001. Ekonomi banyak berdebat dolar perlu jatuh lagi untuk membawa defisit untuk sebuah "sustainable tahap kira-kira 3 peratus daripada AWAM.

Berita Berkaitan: