Feldstein: USD harus jatuh untuk menutup defisit

Walaupun semasa akaun defisit yang menghancurkan melalui $800 Bilion tanda tahun lalu dan terus berkembang, banyak wang pedagang tetap yakin pada USD. Pemikiran mereka adalah yang selagi orang asing tetap bersedia untuk membeli KAMI aset dan secara tidak langsung membiayai KAMI defisit, daripada USD akan terus menghargai. Bagaimanapun, nota Harvard ekonomi Martin Feldtsein, ini garis pemikiran menjadi semakin lemah. Bertentangan dengan data yang dikeluarkan oleh Perbendaharaan jabatan, banyak modal asing yang mengalir ke KITA tahun terakhir telah disumbangkan oleh orang awam/kerajaan institusi, bukan pelabur swasta, seperti yang sebelum ini telah dimasukkan ke hadapan. Feldstein lagi berpendapat itu seperti kepentingan kadar perbezaan antara KAMI dan negara-negara lain sempit sepanjang tahun depan atau jadi, banyak pelabur akan mulai menarik uang mereka keluar dari KITA. Di mana titik, USD secara teori harus jatuh 30% dalam perdagangan-wajaran syarat, untuk aktual yang KAMI perdagangan defisit untuk jumlah yang terkawal.

Berita Berkaitan: